Rekonekcija

Šta je to Rekonektivno isceljivanje?

Rekonektivno isceljivanje je jedinstveno, novo isceljivanje. Ono nas podseća ko smo i vraća nas u prirodno, zdravo stanje. Deluje podjednako uspešno na svim nivoima: duhovnom, emocionalnom, mentalnom i fizičkom. Efekti su često brzi, ali nekad je potrebno više nedelja, pa i meseci, zbog potpunosti i sveobuhvatnosti promena.

Rekonektivno isceljivanje objedinjuje u sebi kvalitete svih dosadašnjih metoda energetske medicine, ali ih i prevazilazi često čudesnim rezultatima, bezbednošću i lakoćom primene, kao i sveobuhvatnošću dejstva.

Njeni rezultati se proučavaju u bolnicama i na univerzitetima širom sveta, pod nadzorom čuvenih naučnika kao što su dr Konstantin Korotkov sa Univerziteta u Sankt Peterburgu, dr Geri Švarc sa Univerziteta u Arizoni, dr Vilijam Tiler sa Univerziteta Stenford. Prema dr Tileru, frekvencije rekonekcije donose isceljenje izvan onoga što je klasično poznato kao energetsko isceljivanje – u širem spektru energije, svetlosti i informacija.

Rekonekcija je, zapravo, više od isceljivanja, to je naša evolucija, sveobuhvatni proces ponovnog povezivanja sa univerzumom kroz spektar svetlosti i informacija, a što je sve potkrepljeno najnovijim teorijama (npr. teorija struna) iz oblasti kvantne fizike.

Energija koja se javlja tokom seanse, značajno se razlikuje od svih dosad poznatih isceljujućih energija. Pre svega, odlikuje je izuzetna inteligencija, autonomnost u radu i nemogućnost njenog voljnog usmeravanja. Sama vrši dijagnostiku, određuje prioritete i sprovodi svoj terapijski plan, što u potpunosti isključuje greške ili štetne nuspojave.

Pri Rekonektivnom lečenju nema fizičkog dodira ni manipulacije. Ne postoji određeni šablon ni procedura, čini se da postupak lečenja diktira neka viša inteligencija. Svako ima različito iskustvo za vreme seanse, ali sva su prijatna.

Ove frekvencije koje isceljuju, koje su inicirane za vreme seanse, nastavljaju da deluju i pošto je seansa završena, dokle god je to potrebno.

LIČNA REKONEKCIJA

Rekonekcija® nije samo lečenje. Svi smo koncentrisani na izlečenje zato što je ono najočiglednije. Rekonekcija (ili Lična rekonekcija) se radi jednom u životu i ogleda se u omogućavanju osvešćivanja osnovnog ličnog potencijala i talenta. Stavljanje ovog dara u službu razvoja ljudske civilizacije, predstavlja ispunjenje naše svrhe rođenja i ostvarenje najviše lične sreće.

Rekonekcija nas podseća ko smo i vraća nas u prirodno, zdravo stanje. Rekonekcija je, zapravo, više od isceljivanja, to je naša evolucija, sveobuhvatni proces ponovnog povezivanja sa univerzumom kroz spektar svetlosti i informacija, a što je sve potkrepljeno najnovijim teorijama iz oblasti kvantne fizike.

Sa čime se, ustvari, mi rekonektujemo?

Sa sveukupnošću našeg bića, sa svetlošću, našoj svesti dopuštamo da se vrati u prirodnu ravnotežu. Danas se zna da je moguće lečenje svetlošću i informacijama, jer je nauka došla do saznanja o postojanju “polja nulte tačke” – neograničenog polja svih mogućnosti. Kada je naša svest u kontaktu sa tim poljem, ako smo svesni toga, isceljenje dolazi.

Lična rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni energetski meridijani osobe (aksiotonalne linije) sa mrežom linija planete Zemlje i Kosmosa. Naime, svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i tačaka koje imaju ulogu naše veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija između velikog i malog, makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.

Rekonektivna energija ponovo povezuje sve nivoe u čoveku, ostvarujući tako unutrašnju harmoniju i jedinstvo sa univerzumom. Poput logovanja na internet, čovek se povezuje sa sveobuhvatnom inteligencijom života koja iz beskraja svojih mogućnosti bira one informacije i energije koje najviše odgovaraju datom čoveku i svakom njegovom problemu.

Ličnom rekonekcijom se oslobađamo strahova i osećaja krivice, umesto da se konfrontiramo, postajemo kreativniji, stičemo sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju, stičemo veću sposobnost da darujemo i primimo ljubav, u stanju smo da uživamo u sadašnjem trenutku a takođe se balansira endokrilni sistem koji kontroliše metabolizam.

Jedini ograničavajući faktor isceljujućeg i razvojnog efekta rekonekcije leži u spremnosti klijenta da prihvati promene koje sa sobom nosi ponovno povezivanje sa celinom. Jedan do tri polučasovna tretmana pouzdano pokreću proces čiju dinamiku sami određujemo našim izborom da dopustimo usklađivanje sa sobom i životom. Ovo je budućnost isceljenja u koju smo zakoračili već sada.

Rekonekcija® je specifičan process, u smislu tretmana, koji se odvija u dva uzastopna dana, ili u razmaku ne većem od 48 sati. Pri ovom procesu će vaše meridijalne (aksiotolanlne) linije i DNK lanci biti stimulisani da se ponovo povežu sa energetskim meridijanima planete, zvezda, Univerzuma.

Ovaj proces nas približava našem optimalnom genetskom kodu i povećava naše potencijale. On često izazove velike promene i napredak u životu pojedinca i njegovom opštem zdravlju:

–       Sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju.

–       Veću spospbnost da darujete I primate ljubav.

–       Da se oslobodite strahova I osećaja krivice.

–       Biće vam jasniji smisao vašeg postojanja.

–       Više ćete se prepustati I uživati u svakom trenutku.

–       Balansira se endokrilni sistem koji kontroliše metabolizam.

–       Uzdižete se na mentalni, duhovni,emotivni, fizički novo na više energetske frekvencije.

Za vreme sesije nema razgovora jer se radi energetski. Svaka sesije se sastoji iz razgovora koji obavimo pre sesije, i samog energetskog rada.

Za sve dodatne informacije i zakazivanje sesija možete  kontaktirati Natašu putem emaila natasavukoje333@gmail.com


Želite savet više?


Prijavite se na naš newsletter i uživajte u ekskluzivno pripremljenim mesečnim smernicama.