Polisa Privatnosti

Dobro došli!

U cilju poštovanja Vaše privatnosti i zaštite Vaših ličnih podataka, želimo da vas obavestimo o načinima prikupljanja, čuvanja i obrade Vaših podataka kada posetite sajt www.natasavukoje.com

Svako prikupljanje, čuvanje i obradu Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR- General Data Protection Regulation).

Ova Polisa opisuje i Vaša prava u vezi sa privatnošću i Vašim podacima.

Poslednje ažuriranje ove Polise Privatnosti: 15. jul 2023. godine.

 

1) Uvodne odredbe

Važno je da pažljivo pročitate ovu Polisu Privatnosti, kako biste u potpunosti razumeli kako i zašto prikupljamo, čuvamo i obrađujemo Vaše podatke.

Nećemo deliti Vaše lične podatke sa bilo kojom trećom stranom, osim onako kako je opisano u ovoj Polisi Privatnosti.

Pristupom sajtu www.natasavukoje.com i korišćenjem sajta u bilo kom obimu i kapacitetu, dajete saglasnost za prikupljanje i obradu informacija u skladu sa ovom Polisom Privatnosti i slobodnom voljom pristajete na praksu prikupljanja i korišćenja informacija opisanu u ovoj Polisi.

Pristup ovom Sajtu nije dozvoljen osobama mlađim od 18 godina. U tom smislu, ne prikupljamo niti obrađujemo podatke o maloletnim licima.

Ova Polisa Privatnosti i sadržaj sajta su na srpskom jeziku. Osobe koje ne razumeju srpski jezik ne treba da koriste ovaj sajt.

 

2) O ovom sajtu

Sajt www.natasavukoje.com (u daljem tekstu: Sajt) pruža usluge informacionog društva, preciznije informacije, resurse, usluge i proizvode namenjene pojedincima i preduzećima zainteresovanim za praktikovanje joge, meditacije i drugih mentalnih i telesnih vežbi.

Osnivač sajta, prikupljač i obrađivač Vaših podataka je Nataša Vukoje, registrovani preduzetnik sa sedištem u Soleru, Kraljevina Španija, identifikacioni broj: Y58444729Y. 

Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka je Nataša Vukoje. Ovlašćenu osobu možete kontakrirati putem email adrese: [email protected]

 

3) Kako se prikupljaju Vaši lični podaci?

Koristimo različite metode za prikupljanje podataka od Vas, uključujući:

3.1) Direktna interakcija sa Vama

Možete nam pružiti (svojevoljno predati) svoje podatke o identitetu, kontakt podatke i podatke o načinima plaćanja putem popunjavanja formulara na ovom Sajtu, plaćanja proizvoda i usluga koje nudi ovaj Sajt, te korespondencijom putem telefona, e-pošte ili preko četa ili društvenih medija. 

To uključuje i podatke koje nam pružate kada:

 • Se prijavite da primate naš newsletter ili konzumirate bilo koji besplatan proizvod ili sadržaj koji Vam se šalje putem e-maila,
 • Postavljate upite ili tražite da Vam se pošalju informacije,
 • Kreirate korisnički nalog na ovom Sajtu,
 • Naručite i platite proizvode ili usluge koje nudi ovaj Sajt,
 • Komunicirate s nama putem društvenih medija,
 • Učestvujete u takmičenju, promociji ili istraživanju koje se oglašava na Sajtu,
 • Kontaktirate korisničku podršku, 
 • Ostavite komentare ili recenzije o proizvodima ili uslugama koje se nalaze na Sajtu.

3.2) Automatizovane tehnologije ili interakcije 

Kada stupate u interakciju s nama, uključujući posetu Sajtu www.natasavukoje.com, automatski možemo prikupljati tehničke podatke o Vašem uređaju i hardveru, načinu na koji ste došli na sajt i koristite sajt, kao i o drugim obrascima korišćenja ovog Sajta. Ovakve podatke možemo prikupljati i kada kliknete na jedan od naših oglasa, uključujući one prikazane na drugim sajtovima i/ili društvenim medijima.

3.3) Treća lica ili javno dostupni izvori

Možemo primati lične podatke o Vama od trećih lica, uključujući:

 • Tehničke podatke i/ili podatke o načinu na koji ste došli na Sajt i koristite sajt (tzv. Tracking Data), i to od provajdera web analitike, mreža za web oglašavanje i web pretraživača poput Google.com,
 • Kontakt podatke, podatke o načinima plaćanja i podatke o transakciji, i to od pružalaca usluga plaćanja i zaštite od prevara (na primer kada plaćate proizvode i usluge karticom na ovom Sajtu),
 • Podatke od trećeg lica koje ima Vaše odobrenje da deli Vaše lične podatke s nama, kao što su društveni mediji (na primer kada se registrujete i prijavite na sajt korišćenjem Facebook ili Google naloga).

 

4) Kada se obrađuju Vaši lični podaci?

Podatke ćemo obrađivati (koristiti) samo kada nam zakon to dozvoljava i u skladu sa saglašnoću koju ste dali korišćenjem ovog sajta. 

Najčešće ćemo koristiti Vaše podatke u sledećim okolnostima:

 • Kada nam je to potrebno za izvršavanje Ugovorne obaveze koju imamo prema Vama (proistekle iz Pravila i uslova korišćenja sajta), tj. za izvršavanje usluga i Vaš pristup proizvodima koje ste kupili ili koristite na ovom sajtu,
 • Za preduzimanje akcija prema Vašem korisničkom nalogu i podacima na Vaš zahtev,
 • Kada smo obavezani da to uradimo u skladu sa zakonom ili na osnovu zakonitog zahteva nadležnih organa i institucija vlasti,
 • Kada je to neophodno za naše legitimne interese kao pružaoca usluga informacionog društva, pri čemu ti interesi ni na koji način ne ugrožavaju Vaša zakonska prava, a posebno prava o zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti.

 

5) Koje Vaše podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo?

Tri su osnovne grupe podataka koje prikupljamo i obrađujemo: zapisi sa web serbera, kolačići i lični podaci koje nam sami stavite na raspolaganje. 

5.1) Zapisi (logovi) web servera

Prilikom posete ovom Sajtu, možemo pratiti određene informacije radi administriranja sajta i analize korišćenja. Primeri takvih informacija uključuju:

 • Vašu IP adresu,
 • Vrstu pregledača (browsera) ili uređaja koji koristite,
 • Broj linkova na koje ste kliknuli na sajtu,
 • Lokaciju sa koje ste pristupili sajtu,
 • Datum i vreme posete,
 • Ime Vašeg pružaoca internet usluga,
 • Stranicu ili aplikaciju sa koje ste se došli na sajt,
 • Stranice koje ste otvorili na sajtu.

5.2) Kolačići (Cookies)

Koristimo tzv. kolačiće (cookies) kako bismo prikupili informacije radi poboljšanja naših usluga i poboljšanja korisničkog iskustva. Kolačić je mali tekstualni fajl koji web server smešta u memoriju Vašeg uređaja, a može uključivati anonimni jedinstveni identifikator. Kolačići se šalju Vašem pregledaču sa sajta i prenose se na Vaš uređaj. Kolačići ne mogu pokrenuti programe ili preneti viruse na uređaj. Kolačići se dodeljuju samo Vama i može ih čitati samo web server, i to samo za onu namenu za koji je kolačić izdat. 

Jedan od osnovnih ciljeva korišćenja kolačića je ušteda Vašeg vremena. Na primer, ako personalizujete neku stranicu ili način korišćenja sajta, kolačić pomaže sajtu da zapamti vaše preferencije prilikom sledeće posete. Na taj način, olakšava se isporuka relevantnog sadržaja i navigacija kroz sajt. 

Možete podesiti svoj pregledač (browser) da odbija sve kolačiće ili da Vas obavesti kada se kolačić šalje. Kod većine pregledača, uputstva i opcije o kolačićima, nalaze se u menijima Settings (Podešavanja) ili Help (Pomoć). 

Ako ne prihvatite kolačiće i njihovu upotrebu, možda nećete moći koristiti određene funkcije ovog Sajta i zato preporučujemo da ih ostavite uključenim.

5.2.1) Remarketing

Koristimo usluge remarketinga kako bismo Vam prikazivali oglase na sajtovima trećih lica i društvenim medijima. Mi, ali i pružaoci usluga za oglašavanje (drugi sajtovi i društveni mediji), koristimo kolačiće kako bismo optimizovali i prikazivali oglase zasnovane na Vašim prethodnim posetama našem sajtu. 

Najčešće, usluge remarketinga za nas pružaju kompanije Google Inc (vlasnik Google pretraživača) i Meta (vlasnik Facebooka i Instagrama):

5.2.2) Web bikoni i jednopikselni GIF-ovi

Stranice na sajtu mogu sadržavati elektronske slike poznate kao web bikoni, ponekad nazvani jednopikselnim GIF-ovima, koji nam omogućavaju da prebrojimo korisnike koji su posetili te stranice i da pružimo usluge u saradnji sa partnerima. Ove web bikone možemo uključiti i u promotivne e-mail poruke ili newsletter, kako bismo utvrdili da li su poruke otvorene i da li su čitane, bez bilo kakve identifikacije pojedinačnih korisnika.

 

5.3) Lični podaci korisnika

Posetiocima ovog Sajta može biti traženo i omogućeno da kreiraju svoj korisnički nalog, kao i da se registruju za određene usluge, kao što je npr. newsletter. Prilikom registracije, možemo zatražiti određene lične informacije kao što su Vaše ime, adresa, e-mail i druge relevantne informacije. 

Nećemo otkrivati podatke koje prikupimo od Vas trećim licima bez vašeg odobrenja, osim u meri u kojoj je to neophodno, što može da uključuje:

 • Ispunjavanje Vaših zahteva u vezi sa proizvodima ili uslugama,
 • Zaštitu sebe, naših korisnika ili naših dobavljača od odgovornosti pred nadležnim organima vlasti ili za odbranu naših prava,
 • Odgovor na zahteve za poštovanje zakona i druge zahteve organa vlasti, ukoliko verujemo da je takva akcija neophodna kako bismo ispunili razumne zahteve pravosudnih organa ili kako bismo zaštitili sigurnost ili integritet našeg Sajta. 

Ne prikupljamo nikakve posebne kategorije ličnih podataka o Vama, pa tako ne prikupljamo ni podatke o rasi ili etničkom poreklu, verskim ili filozofskim verovanjima, seksualnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkim stavovima, članstvu u sindikatima, informacije o zdravlju i dr.  

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Uslova  i pravila korišćenja Sajta, prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje Sajt nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu posebnog ugovora sa Natašom Vukoje i u skladu sa ovom Polisom. To mogu biti: 

 • Partnerske analitičke kompanije, koje vrše analizu posećenosti internet portala u Srbiji i Španiji;
 • Ad-serving kompanije, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima;
 • Oglašivačke mreže, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima. 

Ukoliko odlučite da ne delite lične podatke sa nama, možda nećemo moći da pružimo pristup proizvodima i uslugama koje ste zatražili.

6) Kako i koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvamo u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput enkripcije podataka na serveru, a u skladu sa aktuelnim tržišnim trendovima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. 

Serveri na kojima čuvamo Vaše podatke mogu se nalaziti izvan Republike Srbije. 

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje pristupa proizvodima i uslugama koje nudi ovaj sajt, tj. izvršenje naše Ugovorne obaveze prema Vama proistekle iz Pravila i uslova korišćenja sajta.  

Konkretnije, podatke čuvamo i obrađujemo sve dok ste registrovani korisnik ovog sajta, dok koristite proizvode i usluge koje se distribuiraju preko sajta, ili dok se Vaš zahtev za brisanjem podataka ne realizuje u potpunosti.

 

7) Uvid u podatke i povlačenje saglasnosti

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo kopiju svih Vaših ličnih podatka koje čuvamo. U svakom trenutku, imate i pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni ili da zatražite brisanje Vaših podataka. Za sve upite ovog tipa, kontaktirajte nas nas putem e-pošte na adresu: [email protected]. 

U svakom trenutku možete povući svoju saglasnost za prikupljanje ili dalje prikupljanje, čuvanje ili obradu ličnih podataka, ili zatražiti ograničenja u prikupljanju i čuvanju podataka. Ukoliko to želite, kontaktirajte nas nas putem e-pošte na adresu: [email protected]. 

Ograničenja od pomenutih prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela. 

Imajte u vidu da povlačenje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka može da rezultira prekidom pristupa proizvodima i uslugama koje nudi ovaj Sajt. 

Vreme rešavanja Vaših zahteva opisanih u ovoj sekciji uobičajeno iznosi 30 radnih dana, ali u posebnim slučajevima, na primer kada kreirate više zahteva odjednom, može biti znatno duže.

 

8) Vaša prava u vezi sa Vašim podacima

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na ovom sajtu (ova Polisa Privatnosti). 

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja. 

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu.

 

9) Komunikacija i promocija

Možemo koristiti Vaše lične podatke kako bismo vas kontaktirali putem newslettera, te drugih marketinških ili promotivnih materijala koji mogu biti od interesa za Vas. Imate pravo da se odjavite sa lista za slanje ovih informacija u bilo kom trenutku, i to kroz jasno naznačenu funkcionalnost u takvim kanalima komunikacije (na primer, postoji funkcionalnost “Unsubscribe” u dnu svake newsletter poruke). 

 

10) Završne odredbe

10.1) Bezbednost podataka

Kao pružalac usluga informacionog društva, obezbeđujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere na nivou industrijskog standarda, a za zaštitu Vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, promene ili otkrivanja. Međutim, treba napomenuti da nijedan prenos podataka putem interneta ili bežične mreže nije potpuno siguran. Stoga ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost Vaših podataka.

10.2) Veze sa drugim veb stranicama

Ovaj sajt može sadržavati veze do drugih sajtova i servisa koji nisu u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom. Nismo odgovorni za prakse privatnosti trećih lica. Podstičemo vas da pročitate izjave o privatnosti svake web usluge koju koristite.

10.3) Izmena ove Polise Privatnosti

Povremeno možemo ažurirati ovu Polisu Privatnosti kako bismo unapredili uslugu ili se uskladili sa izmenjenom zakonskom regulativom. Savetujemo Vam da redovno pregledate ovu Polisu Privatnosti.

Hvala Vam na poverenju!