Zašto smo strogi prema sebi?

Zašto smo toliko strogi prema sebi?
Kako bi to izgledalo kada bi sebi bili podrška, kada bi imali razumevanja za sebe i dovoljno ljubavi?
Kako bi izgledalo kada bi sebi češće govorili BRAVO?!

More from Natasa Vukoje

Kreativnost kao pokretač života

Kretivna, stvaralačka energija je energija koja pokreće ženu. Ženi je dato da...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *